Facebook de FIF

93 125 75 04

Accede al campus

Login

Usuario
Password *
Recordarme
 • Especialistas en seguridad privada

  Especialistas en seguridad privada

  Centro de estudios FIF
 • Futuro formación

  Futuro formación

  Con nosotros tendrás el mundo en tus manos
 • Centro de estudios FIF

  Centro de estudios FIF

  Formamos profesionales de futuro

Per tal de facilitar als aspirants la preparació de la convocatòria per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra, s'ha publicat, de manera anticipada a la publicació de la convocatòria esmentada, al temari de la subprova de coneixements de la primera prova per a l'accés a la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.

Us recordem que ja hem obert la inscripció per a la preparació de totes les proves de la convocatòria i que si voleu informació, us heu de posar en contacte amb el centre, trucant al 931257504.

Àmbit A

Coneixements de l'entorn

Tema A.1

Història de Catalunya (part I):

1. L'antiguitat a Catalunya.

2. La Catalunya romana.

3. El naixement de Catalunya.

4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).

5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).

8. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.

9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2

Història de Catalunya (part II):

1. El segle XIX: la crisi de l'Antic règim i la construcció de l'Estat liberal.

2. Catalunya, la industrialització i l'obrerisme.

3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.

4. El primer terç del segle XX (1898-1931).

5. La República i la Guerra Civil.

6. La dictadura franquista.

7. La Transició i la recuperació de l'autonomia.

8. La Catalunya del segle XXI.

 Tema A.3

Història de la policia a Catalunya

1. Les forces de seguretat i la seva història.

2. L'origen dels Mossos d'Esquadra.

3. Transformacions policials durant el segle XIX.

4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.

5. La policia i la democràcia.

Tema A.4

Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua.

2. Varietats lingüístiques.

3. La llengua aranesa.

4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l'Ortografia catalana.

Tema A.5

Marc geogràfic de Catalunya

1. Situació i divisió administrativa.

2. El relleu.

3. Els climes a Catalunya.

4. La xarxa hidrogràfica.

5. La vegetació.

6. La població.

Tema A.6

Entorn social a Catalunya

1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.

2. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.

3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

4. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7

Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

3. Seguretat de la informació.

4. L'Administració electrònica. Signatura electrònica.

5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B

Institucional

 Tema B.1

L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.

2. Contingut i estructura.

3. Els drets, els deures i els principis rectors.

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.

5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema B.2

Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya.

3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.

4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3

L'ordenament jurídic de l'Estat

1. L'ordenament jurídic.

2. La Constitució espanyola.

3. La llei.

4. Les normes amb rang de llei.

5. El reglament.

6. Els tractats internacionals.

Tema B.4

Els drets humans i els drets constitucionals

1. Les declaracions de drets humans.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

3. La titularitat dels drets constitucionals.

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

5. Les garanties normatives.

6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

7. Les garanties jurisdiccionals.

8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5

Les institucions polítiques de l'Estat

1. Les Corts Generals.

2. El Govern.

3. La Corona.

4. Altres institucions de l'Estat.

Tema B.6

Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

2. El Consell General del Poder Judicial.

3. El Ministeri Fiscal.

4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7

L'organització territorial de l'Estat

1. Els models d'organització territorial.

2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.

3. Les comunitats autònomes.

4. Els municipis.

5. Les províncies.

6. Les comarques.

7. Les vegueries.

Tema B.8

La Unió Europea

1. Origen històric de la Unió Europea.

2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

3. Institucions comunitàries.

Àmbit C

De seguretat i policia

Tema C.1

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència.

2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2

El Departament d'Interior

1. Funcions del Departament d'Interior.

2. Estructura del Departament d'Interior.

3. La Direcció General de la Policia.

4. La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

5. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

6. El Servei Català de Trànsit.

7. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3

La coordinació policial

1. El concepte de coordinació policial.

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.

3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d'informació Schengen (SIS).

 Tema C.4

El marc legal de la seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació.

2. La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Funcions, àmbit territorial d'actuació i estructura.

3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5

El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial.

2. El Codi europeu d'ètica de la policia.

3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

 Àmbit D

Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social

a) Catalunya.

b) Estat espanyol.

c) Internacional.

C/ La Jota, 6 Barcelona
Passeig Ciutat de Mallorca, 9-11 - Barcelona
C/ República del Paraguay, 31 Altell - 25002 Lleida

931257504 • 655554504 • 930107091

Oferta formativa

Facebook de FIF

 
Utilizamos cookies
Este sitio utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos.
Haga clic en "ACEPTAR" para autorizar su uso o en “RECHAZAR” para rechazarlas. En este caso no puede garantizar la plena funcionalidad de la página. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES aquí o en el pie de página.